Vzdelávacie centrum

Naša spoločnosť realizuje projekt Vzdelávacie centrum Pekná záhrada (kód projektu: IROP-CLLD-P782-511-003-003 podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020.

Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia nevyužitého objektu za účelom vytvorenia vzdelávacieho centra so zelenou infraštruktúrou slúžiacou ako tréningová záhrada. Projekt je inovatívny svojim charakterom, pôjde o rozšírenie ponuky služieb v rámci územia MAS Vršatec. Pripravované kurzy, školenia a semináre budú zamerané predovšetkým na environmentalistiku, zdravý životný štýl, záhradníctvo, tvorenie a budú určené pre všetky vekové kategórie.

Výška podpory:  66 689,14 €

Verejné obstarávanie "Vzdelávacie centrum Pekná záhrada".